Промо видео: Какво те вдъхновява?

Младежи в София споделят какво ги вдъхновява по време на събитие, организирано от екипа на “Вдъхнови България”. Усмивки, настроение и много, много вдъхновение струят от видеото, което цели да прикани всеки, който има идеи и желание да организира проект или събитие да допринесе за положителната промяна в обществото ни!

Advertisements
Video | Posted on by | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Търсят се ИДЕИ!

Вдъхнови България

Image | Posted on by | Leave a comment