Менторство

От Блога на Предприемача

Идеята за менторство е древна.

Ментор е образ от Омировата епическа поема “Одисея”. Когато Одисей, цар на Итака, тръгнал да воюва в Троянската война, той оставил грижите за царството си на Ментор. Ментор се проявил като учител и наставник на Одисеевия син Теле мах Ментор е описан от Омир като “мъдър и доверен съветник”.

Съществуват много и разнообразни определения за думата “ментор”.

Кеймбриджкият речник за напреднали обучаеми дава следното определение:

“човек, който оказва помощ на друг човек и го съветва в определен период от време”.

Всъщност, менторът е винаги някой, който помага, насочва, подкрепя, съветва някой друг.

Но ролята на ментора варира според контекста. Например, ще намерите:

  • “Студентските ментори са опитни студенти, които доброволно помагат на новите студенти да се приспособят към университетския живот”
  • “Бизнес-менторите са хора, които носят собствения си житейски и бизнес опит и желаят да споделят уменията, знанията и контактите си с по-малко опитни бизнесмени”.

Менторството е доброволна връзка между двама (ментор и наставляван), която цели да подобри стажуването, придобиването на нови умения и опит, както и личностното развитие на човек чрез процеси, в които мен­торът подкрепя неговото/нейното кариерно и личностно развитие.

Менторството е процес на взаимно сътрудничество; активното включване на този, който е наставляван и съветван е задължително.

В рамките на програмата предвиждаме провеждането на поне един-часов разговор седмично между ментор и участник в продължение на три месеца от включването в Програмата. Разговорите могат да включват както идеи и оказване на помощ с организирането на прокета на участника, така и да обхващат теми като образование, развитие в личен и професионален аспект.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s