Вдъхнови България

Вдъхновението е трудно обяснимо, то е онази вътрешна сила, която не дава мира на цялото същество, която създава алтернативи, буди съзнанието и накъдря мисълта.
В-дъх-нов-ение“ звучи далечно и чуждо, инструмент на поетите, оръдие на „другите“, не на „обикновения“ човек, а е всъщност – най-човешкото- като самия дъх и вечния стремеж към новото и неоткритото.

Съзнавайки необхватността на понятието,  ние се обръщаме към младата част от обществото, която търси начин да реализира идеите си.

Проектът ни има за цел да провокира активния дух на младежта в България, дух, в който искрено вярваме и който трябва да се превърне в приоритет на нашето общество, защото младежта е онази движеща и най-продуктивна сила, на която й е присъщо да бъде красива в стремглавото следването на своите идеали!

Искаме да дадем шанс на всеки един, който има какво да даде на света, който чувства себе си пълноправен участник в случващото се около него, на всеки, който вярва в себе си! Нашето най-голямо желание е именно създаването на едно своеобразно общуване, в което да обменяме опит и да развиваме духовния и интелектуален си потенциал, да растем заедно и да се вдъхновяваме един от друг.

“Вдъхнови България” дава поле на вдъхновения, чийто ентусиазъм ще оттекне в обществото като пример, връчва му главната роля, помага му да даде форма на идеите и полет на мисълта.
Това не е просто социален фонд, а платформа на колективния разум, в която чрез метода на менторството се дават насоките и се проправя пътя.

Отговорил си веднъж на въпроса “Какво ме вдъхновява?”, всеки вече е направил първата и най-важна крачка към изготвянето на своя личностен проект, с който да кандидатства за финансиране.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s